top of page
Vlogging from Home Office

PROGRAMS FOR

शिक्षा  र आर्थिक एकीकरण

Perspectivas.png

किन्डरगार्टेन तयारी
 

यो कार्यक्रम 3 र 5 वर्ष बीचका आप्रवासी र शरणार्थी बच्चाहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो, जुन कुनै पनि प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा भाग लिइरहेका छैनन्, तिनीहरूलाई किन्डरगार्टनको लागि तयार गर्न।  
 

लागत: नि: शुल्क

रकी माउन्टेन पाठक (RMr)
 

RMS प्राथमिक विद्यालयका आप्रवासी र शरणार्थी बालबालिकाका लागि पठन कार्यक्रम हो जो पढाइमा ग्रेड स्तरमा एक वा बढी वर्ष पछाडि छन्।

लागत:  नि:शुल्क

bottom of page